September 29, 2009

Zihin ergo sum Milliyet Sanat'ta!...


Amatör fotoğrafçıların gönüllü olarak bir araya gelmesi ile kurulan Ankara Atölyesinden sonra; Başbakanlık, DPT, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (www.ua.gov.tr) Gençlik Programı kapsamında ve Avrupa Komisyonu‘ndan sağlanan hibeyle bir atölye de İzmir de kurarak özel eğitime tabi çocuk ve gençlere fotoğraf eğitimi verdi.Zihinsel engelli çocuk ve gençlere fotoğraf eğitimi vermek üzere kurulan Z!H!N Ergo Sum Fotoğraf Atölyeleri Grubu çalışmalarına son hızla devam ediyor.

Projede yer alan katılımcıların; - toplumla kaynaştırma ve farkındalık yaratmak adına ve yanısıra-, sosyal ve kişisel gelişimlerinin ilerlemesi, fotoğraf çekmek deneyimini kazandırarak, yaratıcılık ve girişimcilik ruhlarını ortaya çıkarıp, sosyalleşmelerini, hayata bakış açılarını, düşünsel ve duygusal olarak gelişmelerini sağlamayı hedefleyen atölyeler şimdilik Ankara, İzmir ve Mersin’de hizmet veriyor.

Z!H!N Ergo Sum Fotoğraf Atölyeleri Grubu’nun kuruluş öyküsü ise kısaca şöyle: 2007 yılı Şubat ayında ZİÇEV, Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı bünyesinde (www.zicev.org.tr); Faika Berat Pehlivan önderliğinde, özel eğitim gereksinimi olan bireylere (özellikle çocuk ve gençlere) gönüllü fotoğraf eğitimi vermek üzere kurulmuş bir fotoğraf atölyesi. Bu atölyelere kurulu oldukları şehirlerde bulunan birçok fotoğraf topluluğu ve E – Fotoğraf Dergisi FOTORiTiM (www.fotoritim.com) de atölye çalışmalarının bir sosyal proje olarak yaygınlaşmasına internet ortamında destek veriyor.

Fotoğrafla; özel eğitim gereksinimi olan zihinsel engellibireylerin; günlük yaşama katılımlarını, kendilerini ifade etmelerini sağlamak amaçlanıyor. Toplumda –genelde- dışlanan bu kesimin topluma ve sosyal hayata kaynaştırılması ve kazandırılmaları amacıyla ZİÇEV `Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı` bünyesindeki okullarda kurulan fotoğraf atölyelerinde özel eğitim gereksinimi olan bireylere fotoğraf eğitimi veriliyor.

No comments: