June 08, 2009

Z!H!N ergo sum izmir sergisinden...

BİZ KİMİZ?

Z!H!N Ergo Sum Grubu


Z!H!N Ergo Sum Fotoğraf Atölyeleri Grubu; özel eğitim gereksinimi olan – farklı zihinsel kısıtlı- bireylere fotoğraf eğitimi vermek üzere, tamamı amatör olan fotoğrafçıların bu amaç ve hedef ile bir araya gelmesi ile oluşan bir eğitim grubudur.


Ankara Atölyemiz; 2007 yılı Şubat ayında ZİÇEV, (www.zicev.org.tr) Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı bünyesinde; Faika Berat Pehlivan önderliğinde, özel eğitim gereksinimi olan bireylere (özellikle çocuk ve gençlere) gönüllü fotoğraf eğitimi vermek üzere kurulmuş bir fotoğraf atölyesidir. Atölye, Vakfın; Ankara Şubesi`nde Fotoproje Grubu ile 24, İzmir Şubesi`nde Avrupa Komisyonu‘ ndan sağlanan hibeyle, Ege Üniversitesi Fotoğraf Topluluğu (EFOT) desteği ile 12 ve Tarsus Şubesinde de Ankara Kale Rotaract Kulübü ve Mersin Fotoğraf Derneği (MFD) fotoğrafçılarının desteği ile 16 katılımcı ile eğitim ve çalışmalarını sürdürmektedir.

İzmir Atölyemiz; T.C. Başbakanlık, DPT, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (www.ua.gov.tr) Gençlik Programı kapsamında ve Avrupa Komisyonu‘ ndan sağlanan hibeyle N. Elif Vargı (Yasal Temsilci), Aslı Satı Erdoğan (Proje Sorumlusu), Güzin Tezel (Proje Koçu) ve Ege Üniversitesi Fotoğraf Topluluğu (EFOT) üyeleri (Barış Kocamaz, Bernis Sütçübaşı, Sevim Temel, Mustafa Çağrı Güngören, Emine Karaduman, Didem Açıkalın ve Aylin Kara) desteği ile ZİÇEV, Vasfiye Orhan Akyıldız Özel Eğitim Okulu bünyesinde kurulmuş ve 23 Şubat 2009 tarihi itibarıyla eğitimine başlamıştır.


Tarsus Atölyemiz ise; ZİÇEV Tarsus Şubesi`ndeki okulda; Ankara Kale Rotaract`larının

makine ekipman, Mersin Fotoğraf Derneği`nin de (MFD) eğitim desteği ile 19 Mayıs 2009

tarihinde eğitim ve çalışmalarına başlamıştır.


E – Fotoğraf Dergisi FOTORiTiM de atölye çalışmalarının bir sosyal proje olarak

yaygınlaşmasına internet ortamında destek vermektedir.


Günümüzde insanlık "herkesi içine alan, herkese uygun bir toplum modelinden" yoksundur. Dışlanan kesimlerden birisi olan engellileri toplumla bütünleştirecek yollardan birisi de fotoğraf diye düşündük. Bizler toplum, içinde yaşayan bu insanları, onların sorun ve gereksinimlerini, özelliklerini ne ölçüde dikkate almaktayız ? Herkesin yapılan hizmetlerden, engellilerin de yararlanmasını sağlamaktan sorumlu olduğuna inanıyoruz. Bu sorumlukta bize düşeni üstlenmek istedik.


Engellilere yönelik ayrımcı uygulamaların dünü oldukça eskilere dayanmaktadır ve karşılaştıkları "engelin' temelinde, sahip olunan "özür" değil; özrün yarattığı farklılığı bahane eden toplumun, özürlüye karşı geliştirdiği 'engelleyici tutumlar" yatmaktadır. Engellilere yönelik ayrımcılığın önlenmesinde en etkili unsur ise, onları yaşamın içine sokmak, üretken kılmaktır. Alacakları eğitim ile bunu başarabileceklerine inandık. Engelli bireylerin yeterli eğitim ve rehabilitasyon yoluyla nitelik kazanmaları ve kazandıkları bu nitelikleri üretken bir biçimde kendileri ve içinde bulundukları toplumun yararına sunmaları ayrımcı uygulamaları da büyük ölçüde sona erdirecektir. Ayrımcı değil bütünleştirici olalım istedik.


Engelli bireylerin önündeki en büyük engel, önyargıdır; önyargıyı aşmanın en etkili yolu da sosyal yaşamlarında gösterilecek başarıdır. Bir başka etmen de onlar hakkında oluşmuş olan son derece yanlış değer yargılarıdır. Toplum engelli bireyleri çoğunlukla "ellerinden hiç bir şey gelmeyen, korunmaya muhtaç, zavallılar" şeklinde algılar… Engellilere dair önyargı ve yanlış değer yargılarını yok edelim istedik.


Farklı olmak "farklı muameleye tabi tutulmanın" haklı gerekçesi olamaz. Engelliler de herkes gibi, başka hiçbir sebeple değil; salt insan oldukları için onurlu bir yaşamı hak etmektedirler. Bunun için toplumsal yaşama tam katılımın önündeki her türlü engel kaldırılmalı ve eşitlik ilkesi gereğince yaşamın tüm alanlarında desteklenmelidirler.

Tüm bu gerçekler bu projeye başlama/ çıkış noktamızın ve gerçekleştirmek istediğimizin temelini oluşturmaktadır.


Genel hedefimiz;

Fotoğraf sanatı ile özel eğitim gereksinimi olan zihinsel engelli bireylerin; günlük

yaşama katılımları, kendilerini ifade etmeleri, iletişim kurmaları, toplumsal yaşama

katılım süreçlerine katkı sağlayarak psikolojik açıdan da onları olumlu yönde

desteklemek, toplumda –genelde- dışlanan bu kesimin topluma ve sosyal hayata

kaynaştırılması ve kazandırılmaları amacıyla ZİÇEV `Zihinsel Yetersiz Çocukları

Yetiştirme ve Koruma Vakfı` bünyesindeki okullarda kurulacak fotoğraf

atölyelerinde özel eğitim gereksinimi olan bireylere fotoğraf eğitimi verilmesidir.


Özel hedefimiz ise;


* Orta vadede:

Bu projenin eksiksiz, başarı ile tamamlanması ve projenin hedeflerine ulaşması.

Sonrasında yapılacak benzeri projelere örnek teşkil etmesi, ışık tutması.


* Uzun vadede:

Benzeri tüm eğitim kurumlarında bu tarz atölyelerin açılmasına vesile olması, örnek

teşkil etmesi, fotoğrafın da tıpkı; resim, müzik, folklor, spor gibi eğitici ve geliştirici

derslerden birisi olması.


Bu amaç ve hedefe giden yolda Ankara dan sonra İzmir de Ekim 2007 de kurulmuş olan Atölyemiz, makine, ekipman ve maddi imkansızlıklar nedeniyle kurulum aşamasından hemen sonra eğitimine ara vermek durumunda kalmış, sonrasında T.C. Başbakanlık, DPT, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (www.ua.gov.tr) Gençlik Programı kapsamında ve Avrupa Komisyonu‘ ndan sağlanan hibeyle N.Elif Vargı (Yasal Temsilci), Aslı Satı Erdoğan (Proje Sorumlusu), Güzin Tezel (Proje Koçu) ve Ege Üniversitesi Fotoğraf Topluluğu (EFOT) üyeleri; Barış Kocamaz, Bernis Sütçübaşı, Sevim Temel, Mustafa Çağrı Güngören, Emine Karaduman, Didem Açıkalın ve Aylin Kara desteği ile ZİÇEV, Vasfiye Orhan Akyıldız Özel Eğitim Okulu bünyesinde kurulmuş ve 5 ay süren proje kapsamında 23 Şubat 2009 tarihi itibarıyla eğitimine yeniden başlamış 2 aylık temel eğitim ve 40 günlük fotoğraf çekim çalışması sonrası ilk sergisini 2-16 Haziran tarihleri arasında İzmir Büyükşehir Belediyesinin de desteği ile Çetin Emeç Sanat Galerisinde açmıştır.


Daha fazla bilgi için lütfen aşağıdaki adresleri ziyaret ediniz:

http://www.zihinergosum.org

http://zihin-ergo-sum.deviantart.com


No comments: