June 11, 2009

Z!H!N ergo sum Ankara Kalesi Festivali Sergisi'ne Davetlisiniz!Bu yıl Ankara Atölyesi olarak üçüncüsüne katıldığımız Kale Festivalinde, İzmir Atölyemiz ile ortak bir sergimiz var.
Festival 11-14 Haziran 2
009 tarihleri arasında
Ankara Kale Festiva
li kapsamında
gerçekleş
ecek!

Sergimiz de aynı tarihler
arasında gezilebilir...

Açılış : 11.6.2009
Saat
: 14.00
Yer : Kınacızade Konağı - Kale içi

Bekleriz...
Afiş Fotoğrafı : Serda
r Karalı - İzmir Atölyesi

Z!H!N ergo sum Fotoğraf Atölyesi'nde çocukların
çektikleri fotoğraflar için lütfen tıklayınız!"Bu proje T.C. Başbakanlık DPT AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (http://www.ua.gov.tr) Gençlik Programı kapsamında ve Avrupa Komisyonu'ndan sağlanan hibeyle gerçekleştirilmiştir. Ancak burada yer alan görüşlerden AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı veya Avrupa Komisyonu sorumlu tutulamaz."


No comments: