September 23, 2010

BEYOĞLUNDA YAŞANAN OLAYLARI ŞİDDETLE KINIYORUZ!

Bizler Fotografya e-fotograf dergisi olarak Beyoğlu'nda yaşanan olayları şiddetle kınıyoruz!!!
"Beyoğlu’nda bulunan 2 sanat galerisi, yaklaşık 30 kişi tarafından basıldı. Resim ve fotoğraf sergisi açılışı için galeride bulunanlar kepenkleri indirerek canlarını zor kurtardılar. Galeridekiler, saldırının yaklaşık saat sürdüğünü ancak polisin sadece izlediğini açıkladılar."
Bu olayı, yalnızca galerilerde yapılmakta olan sergilere veya salt sanata karşı yapılan bir olay şeklinde değerlendiremeyiz. Çünkü bu yaşanan olaylar, içerisinde hepsini barındırıyor. Gericiliğin, yobazlığın SINIRI yok, bu da o düşüncenin cüretkâr bir uzantısı.
Bu olay, saldıran yoz ve gerici grubun politik tavrının neler yapabileceğinin cüretlerinin SINIRSIZLIGININ bir göstergesidir. İçerideki insanların anlattığına göre neredeyse 2. bir MADIMAK vakası yaşanmıştır.

Sorun gerçekten galeride içki içmekten mi çıkmıştır, bilmiyoruz? Öyle olsa dahi, bugün galeride içki içiliyor diye saldıran grup, yarın meyhanelere, birahanelere, barlara da... Vs saldırmayacağı ne malum? Sergilerden bir tanesi de Extramucadele grubuna ait.
Serginin içeriğine buradan bakabilirsiniz: 
Sanat, modern dönemle birlikte "kutsal-mahrem-dokunulmaz-tartışılmaz/tartışılması, sorgulanması teklif dahi edilemez" konuları birdir sormuş, tartışmış, sanat objesi haline getirerek gözler önüne sermeye çalışmıştır. Bunun içerisine din, dil, ırk, cinsiyet, aidiyet, kimlikler. Vb konular girer.
Sanat, bozar, parçalar, bütünleştirir, tekrar ayrıştırır, tekrar birleştirir, baksa biçimlere, renklere, söylemlere dönüştürür. Sanat, hayattan farklı, kopuk değildir, bizzat içerisindedir.
Sergilerin içeriğini beğenelim- beğenmeyelim; aynı görüşte olalım veya olmayalım; hiçbir sergi veya başka bir etkinlik, bu şekilde bir muameleye layık değildir, olmamalıdır!
Bugün Beyoglunda yaşananlar yarın Ankara'da, obur gün İzmir’de veya başka bir kentte yaşanabilir.
Nu fotoğraf çeken fotoğrafçılar, yarın bir gün sergi yaparken saldırıya uğramayacakları ne malum?
veya kadın fotoğrafçılar kadın üzerine bir sergi çıkartırken, mahremi gösterdikleri için taslanmayacaklarının garantisi var mı?
Hem bir fotoğrafçı, hem de bağımsız yazarlar olarak...
Ya da durun bos verin bu sıfatları, sade vatandaşlar olarak
BEYOĞLUNDA YAŞANAN OLAYLARI ŞİDDETLE KINIYORUZ!
Bizim de bu olaya bir şekilde tepki vermemiz, sessiz kalmamamız şart diye düşünüyoruz.
Bireysel olarak kaldığımız ve toplumsal bir tepki veremediğimiz sürece yarın başka olayların bizim başımıza gelmesi olasıdır.

No comments: